Cherrypick Games ma sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb OyWarszawa, 25.07.2019 (ISBnews) - Cherrypick Games uzyskało sądowe zabezpieczenie na majątku KuuHubb Oy, do kwoty 1,2 mln euro, podała spółka. Fiński sąd powszechny wydał decyzję o zabezpieczeniu roszczenia o zapłatę należnego Cherrypick Games wynagrodzenia w wysokości 2,6 mln euro z tytułu sprzedaży praw do gry "My Hospital".

"Podjęliśmy działania zmierzające do niezwłocznego odzyskania należności od spółki KuuHuub Oy, która nie wywiązuje się z zawartej umowy. Pomimo, iż spór należy do właściwości sądu arbitrażowego, do którego możemy wystąpić po wyczerpaniu procedury polubownego rozstrzygnięcia sporu, złożyliśmy wniosek o zabezpieczenie przed wszczęciem arbitrażu i uzyskaliśmy je. Sąd uznał, że nasze roszczenie jest zasadne. Zdecydowaliśmy się na wykonanie zabezpieczenia do kwoty 300 000 euro, czyli kwoty obecnego zadłużenia KuuHubb Oy wobec Cherrypick Games. W celu realizacji zabezpieczenia, stosownie do wymogów fińskiego prawa złożyliśmy w fińskim organie wykonawczym (Enforcement Office) kaucję zwrotną w wysokości 200.000 euro" - powiedział prezes Cherrypick Games Marcin Kwaśnica, cytowany w komunikacie.

Nieuregulowane przez KuuHuub Oy płatności znalazły negatywne odbicie w wycenie spółki, podkreślono w materiale.

"Mamy już kilka ciekawych pomysłów na kolejne tytuły. Rozmawiamy m.in. z Apple na temat wydania gry w serwisie Apple Arcade. Rozpoczęliśmy właśnie pre-produkcję nowej gry, a już w sierpniu na facebook Messenger trafi nasza pierwsza z minimum trzech gier. O szczegółach tych działań będziemy informowali wkrótce" - zapowiedział też Kwaśnica.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)