Z badania „Leasing Index 2019” opublikowanego przez Santander Leasing wynika, że 51 proc. badanych firm stara się minimalizować ilość wytwarzanych odpadów. Nieco więcej (53 proc.) prowadzi segregację odpadów. 40 proc. firm namawia pracowników do proekologicznych zachowań.

W opinii Agnieszki Basińskiej HR Partnera w Santander Leasing, "o ile to drugie działanie można uzasadnić koniecznością, do czego obliguje nas prawo, o tyle ograniczanie produkcji śmieci to dowód na to, że idea +brak odpadów+ przedostaje się z płaszczyzny prywatnej osób najbardziej zaangażowanych w ochronę środowiska, do powszechnej świadomości".

"Należy wziąć pod uwagę, że badanie dotyczy firm zatrudniających do 49 osób" - wskazała. Jak dodała, małe przedsiębiorstwa często nie mogą sobie pozwolić na przygotowywanie strategii CSR czy na duże inwestycje w ekologię. "Optymizmem napawa jednak fakt, że dostrzegają problem i reagują na niego w miarę możliwości oraz, że najprostsze i najtańsze działania proekologiczne stają się normą" - zaznaczyła.

Analiza wyników badania wskazuje, że im bardziej skomplikowane jest podjęcie działań proekologicznych, tym mniej firm się w nie angażuje. Ekologiczne produkty, półprodukty, materiały i surowce w swoich działaniach wykorzystuje mniej niż 1/3 badanych (30 proc.). Jeszcze mniej (29 proc.) ma w planach inwestycje w ekologiczny i efektywny energetycznie sprzęt.

Według ekspertki, "takie dane nie mogą dziwić", bo - jak zwraca uwagę - "należy pamiętać, że w grupie badanych były mikroprzedsiębiorstwa oraz firmy zatrudniające kilka osób". "W wielu przypadkach nie zajmujące się produkcją, a co za tym idzie nie planuje żadnych działań mających na celu unowocześnienie procesów w tym zakresie" - dodała.

W opinii Basińskiej optymistycznym wnioskiem z badania jest odsetek przedsiębiorstw, które namawiają pracowników do proekologicznych zachowań (40 proc.). Dodała, że graniczenie zużycia wody i papieru, sprzątanie najbliższego otoczenia biura czy rezygnacja z plastiku, to tylko niektóre wdrażane inicjatywy. "Od sukcesu działań proekologicznych zależy przyszłość Ziemi" – podkreśliła.

Santander Leasing (dawniej BZ WBK Leasing) działa od 1999 roku. Spółka jest w czołówce firm leasingowych finansujących zakup maszyn i urządzeń klientom z sektora małych i średnich firm oraz korporacyjnym. (PAP)

autor: Longina Grzegórska-Szpyt