Według pierwszych ogłoszonych danych w lutym deficyt w obrotach towarowych handlu zagranicznego w 2018 r. wyniósł 5,1 mld euro.

GUS podał, że ostatecznie eksport wyrażony w euro wyniósł 223,6 mld euro, a import 228,2 mld euro.

Eksport wzrósł o 8,2 proc., a import o 10,7 proc.

Dane lutowe podawały, że eksport wzrósł o 7,0 proc., a import o 9,7 proc. (PAP Biznes)