MCI Capital otrzymał oferty nabycia 5,38 mln akcji własnych


Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka.
"Wobec tego, że łączna liczba akcji, które zostały zaoferowane do nabycia przez spółkę, przekroczyła maksymalną liczbę akcji, które zgodnie z zaproszeniem spółka zamierzała nabyć (tj. 3 000 000 akcji), spółka dokonała za pośrednictwem Noble Securities S.A. proporcjonalnej redukcji liczby akcji zaoferowanych spółce do nabycia w odpowiedzi na zaproszenie oraz zawarła za pośrednictwem Noble Securities S.A. umowę sprzedaży w zakresie 3 000 000 akcji spółki, co stanowi 5,67% kapitału zakładowego spółki i odpowiada 5,67% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.
Rozliczenie transakcji sprzedaży powyższych akcji na rzecz spółki zaplanowane jest na 2 sierpnia 2019 r. Podmiotem pośredniczącym w rozliczeniu będzie Noble Securities, podano także.
15 lipca zarząd MCI Capital ogłosił zaproszenie do do składania ofert sprzedaży własnych akcji w celu umorzenia. Przedmiotem skupu miało być nie więcej niż 3 000 000 akcji spółki. Cena ustalona przez zarząd spółki w wykonaniu powyższego upoważnienia została określona na poziomie 10 zł za jedną akcję.
MCI Capital to utworzona w 1999 r., jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital SA jest notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2001 r.
(ISBnews)