Infoscan miał 118,96 tys. zł straty netto, 506,97 tys. zł przychodów w II kw.


Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Infoscan miał 118,96 tys. zł skonsolidowanej straty netto w II kw. br. wobec 31,82 tys. zł straty rok wcześniej oraz 506,97 tys. zł przychodów ze sprzedaży wobec 19,69 tys. zł rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Głównym celem Infoscanu jest przekroczenie progu rentowności - spółka będzie dążyć do jego realizacji jeszcze w tym roku, zapowiedział prezes Piotr Sobiś.
Strata z działalności operacyjnej wyniosła 176,82 tys. zł w II kw. wobec 32,58 tys. zł straty rok wcześniej.
W I-II kw. 2019 r. strata netto wyniosła 551,05 tys. zł wobec 751,32 tys. zł rok wcześniej, przy przychodach wysokości 523,85 tys. zł wobec 40,31 tys. zł rok wcześniej.
"Infoscan S.A. odnotowała w I połowie 2019 roku 523 tys. złotych przychodów ze sprzedaży. Jest to najwyższa wartość przychodów w historii spółki, większa 12-krotnie od przychodów odnotowanych w analogicznym okresie w ubiegłym roku. Rekordowy poziom sprzedaży wynika przede wszystkim z rozpoczęcia współpracy z GBF International, francuskim dystrybutorem sprzętu medycznego, z którym Infoscan współpracuje od kwietnia b.r. Władze spółki zapowiadają komercjalizację urządzenia w kolejnych krajach" - czytamy w komunikacie.
Dzięki umowie podpisanej z GBF International, francuskim dystrybutorem sprzętu medycznego, Spółka weszła ze swoim rozwiązaniem na rynek francuski. Od momentu podpisania umowy z GBF International Infoscan otrzymał zamówienia na łącznie 120 urządzeń, przypomniano.
"I półrocze tego roku, a szczególnie II kwartał, to był bez wątpienia najważniejszy okres w dotychczasowej historii spółki. Nowy zarząd, którym kieruję postawił sobie za cel jak najszybszą komercjalizację produktu oraz rozpoczęcie sprzedaży na rynkach zagranicznych. Dzięki uruchomieniu sprzedaży we Francji sprawiliśmy, że w kilka miesięcy przychody wzrosły ponad 12-krotnie w porównaniu z I półroczem zeszłego roku. To oczywiście dopiero początek. Naszym głównym celem jest przekroczenie progu rentowności. Będziemy dążyć do tego, aby zrealizować ten cel jeszcze w tym roku" - skomentował Sobiś, cytowany w komunikacie.
Spółka prowadzi również rozmowy z podmiotami z takich krajów jak Indie, Hiszpania oraz Iran. Infoscan posiada podpisane listy intencyjne z poszczególnymi dystrybutorami, z którymi prowadzi rozmowy. 24 lipca tego roku spółka otrzymała pozytywną decyzję Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dotyczącej udziału spółki w programie "Polskie Mosty Technologiczne". W ramach programu Infoscan otrzyma dofinansowanie w wysokości około 150 tys. zł, które pozwoli spółce sfinansować niemal wszystkie koszty związane z ekspansją na rynkach norweskim, ukraińskim oraz rosyjskim, przypomniano.
"Jedna umowa zagraniczna sprawiła, że spółka rozpoczęła działalność komercyjną na szeroką skalę czego wynikiem jest rekordowa sprzedaż. Liczymy na to, że umowy z kolejnymi podmiotami spowodują zwielokrotnienie wartości przychodów w przyszłych okresach. Rozmowy z potencjalnymi partnerami trwają, a na horyzoncie pojawiają się kolejne kraje do których chcemy wejść. Nieoceniona w tej kwestii jest pomoc specjalistów z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Zamierzamy również znacząco zwiększyć przychody z działalności na rynku polskim. Szczegóły przedstawimy w nowej strategii spółki" - dodał wiceprezes Maciej Nowak.
Ekspansja zagraniczna Infoscanu będzie finansowana m.in. ze środków pozyskanych w ramach umowy inwestycyjnej, w ramach której spółka będzie mogła uzyskać do 21 mln zł. 13 sierpnia b.r. odbędzie się NWZ, podczas którego akcjonariusze zdecydują o zatwierdzeniu umowy z inwestorem. Po WZ, które podejmie uchwały umożliwiające realizację umowy inwestycyjnej, spółka planuje opublikować zaktualizowaną strategię rozwoju, przypomniano także.
W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. wyniosła 561,02 tys. zł wobec 360,96 tys. straty rok wcześniej.
Infoscan prowadzi działalność od 2007 r. Spółka rozwija urządzenie zdalnie diagnozujące zaburzenia oddychania podczas snu oraz urządzenia z dziedziny telemedycyny. Jest notowana na rynku NewConnect od 2015 r.
(ISBnews)