Akcjonariusze LiveChat zdecydowali o wypłacie łącznie 1,95 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 07.08.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o przeznaczeniu 50,2 mln zł z zysku netto za rok obrotowy 2018/2019 (od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.) na dywidendę, tj. 1,95 zł na akcję, podała spółka. Po wypłacie dywidend zaliczkowych, do akcjonariuszy trafi jeszcze 0,87 zł na akcję.

"Walne zgromadzenie, zgodnie z rekomendacją zarządu, zdecydowała o takim podziale jednostkowego zysku LiveChat Software, który wyniósł 56 983 913,68 zł, zgodnie z którym:

- na zasilenie kapitału zapasowego spółki przeznaczono kwotę 6 771 413,68 zł,

- na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznaczono kwotę 50 212 500 zł, co oznacza, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,95 zł;

- przy uwzględnieniu zaliczek na poczet dywidendy za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku, to jest zaliczki w kwocie 13 905 000 zł, wypłaconej przez spółkę (... ) roku oraz zaliczki w kwocie 13 905 000 zł, wypłaconej w dniu 02.08.2019 roku (...), pozostająca do wypłaty dywidenda za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący w dniu 31 marca 2019 roku zostanie wypłacona akcjonariuszom w kwocie 22 402 500 zł, to jest w kwocie 0,87 zł na jedną akcję; dywidendą objętych będzie 25 750 000 akcji spółki" - czytamy w komunikacie.

Proponowany dzień dywidendy ustalono na 14 sierpnia 2019 roku, a dzień wypłaty - 21 sierpnia 2019 roku.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)