Ze wszystkich osób zatrudnionych początkowo w czwartym kwartale 2018 r. 2,6 mln (1,4 proc.) straciło pracę w pierwszym kwartale 2019 r., a 4,0 mln (2,1 proc.) przeszło w stan bezczynności zawodowej.

Spośród osób początkowo uznanych za nieaktywne ekonomicznie, w czwartym kwartale 2018 r. 3 mln (2,6 proc.) znalazło zatrudnienie w pierwszym kwartale 2019 r., a 3,6 mln (3,2 proc.) przeszło na bezrobocie. Dane nie obejmują Niemiec, Belgii.

Według danych Eurostatu w Polsce w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku pracę znalazło 85 tys. osób, które w ostatnim kwartale 2018 r. były bezrobotne, podczas gdy nadal na bezrobociu pozostawało 390 tys. osób. Nieaktywni zawodowo, a wcześniej bezrobotni, to grupa licząca 175 tys. Polaków.

>>> Czytaj też: Absolwent potrzebny od zaraz. Polska błyszczy na tle UE

Mimo, że w Polsce podobno rynek pracy jest rynkiem pracownika, jest spora grupa osób, które w pierwszym kwartale straciły pracę. Według danych Eurostatu, na bezrobocie przeszło 103 tys. osób w Polsce, które w poprzednim kwartale pracowały. Jeszcze więcej, bo 243 tys., zmieniło swój status z "pracujący" na "nieaktywny zawodowo".

Transfer ze stanu nieaktywności zawodowej do zatrudnienia był wyraźnie mniejszy. W pierwszym kwartale 2019 r. pracę znalazło 125 tys. Polaków, którzy w poprzednim kwartale byli poza rynkiem pracy.