Sare miało szacunkowo 0,72 mln zł straty netto w I poł. 2019 r.Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Sare odnotowało w przybliżeniu 715 tys. zł skonsolidowanej straty netto w I poł. 2019 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe dane. Rok wcześniej zysk netto wynosił 1,56 mln zł.

"Szacunkowa EBITDA Grupy Sare wyniosła w przybliżeniu 1 645 tys. zł, wobec 3 572 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku" - czytamy w komunikacie,

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży za I półrocze 2019 r. wyniosły w przybliżeniu 28 758 tys. zł, wobec 22 679 tys. zł w I półroczu 2018 r.

"Wzrost skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej Sare o 27% w stosunku do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego jest w szczególności wynikiem przejęcia przez emitenta dwóch spółek: Sales Intelligence S.A. oraz Fast White Cat S.A., natomiast osiągnięty przez Grupę Sare wynik finansowy uplasował się poniżej wyniku pierwszego półrocza 2018 r." - czytamy dalej.

Na wynik finansowy w I półroczu 2019 r. wpłynęły zwłaszcza:

- Rozporządzenie RODO, którego skutkiem było zredukowanie liczby kampanii mailingowych klientów spółki Sare S.A. oraz INIS sp. z o.o. – w I kwartale roku 2018 nie były jeszcze odczuwalne skutki RODO, gdyż regulacja zaczęła obowiązywać pod koniec maja 2018 r.;

- Zwiększenie się amortyzacji ze względu na zakończenie prac rozwojowych i wprowadzenie do sprzedaży usług projektów objętych dotychczas pracami rozwojowymi, co przełożyło się na zmniejszenie capex o kwotę 1,2 mln zł;

- Zakończenie procesu inwestycyjnego w spółkach Fast White Cat S.A. i Sales Intelligence S.A. związane z zaangażowaniem zasobów ludzkich wdrażających synergie pomiędzy nowymi inwestycjami i grupą kapitałową, które to procesy obciążają skonsolidowany wynik, jednak w ocenie zarządu emitenta przyniosą w przyszłości zamierzone skutki w postaci pozyskania nowych klientów dla grupy;

- Poniesienie kosztów restrukturyzacji w zakresie automatyzacji obsługi klientów produktów abonamentowych, a także zmiany organizacji działania obsługi projektów IT w Grupie Sare;

- Zmiany na kluczowych stanowiskach kierowniczych miały wpływ na wyniki m.in. w spółce JU: sp. z o.o., podano także.

"W całej grupie kapitałowej Sare, zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale br. wprowadzone zostały programy optymalizujące koszty, a ich efekty zauważalne są już przy porównaniu obu tych kwartałów – odnotowany został wzrost EBITDA z 533 tys. zł do 1 112 tys. zł (wzrost o 579 tys. zł). Ostatni program optymalizujący koszty w Grupie Sare powinien przynieść zamierzone skutki w trzecim i czwartym kwartale br." - wskazano również w materiale.

Sare planuje publikację raportu za I półrocze 2019 r. na 4 września br.

Sare to technologiczna spółka oferująca zaawansowane, dedykowane narzędzia IT, służące wspieraniu sprzedaży i automatyzacji marketingu. W 2016 r. przeszła na główny rynek GPW z NewConnect.

(ISBnews)