Kogeneracja miała 51,57 mln zł zysku netto, 65,1 mln zł EBIT w I poł. 2019r.


Warszawa, 12.08.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja odnotowała 51,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-II kw. 2019 r. wobec 15,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 65,1 mln zł wobec 19,6 mln zł zysku rok wcześniej.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 580,87 mln zł w I-II kw. 2019 r. wobec 520 mln zł rok wcześniej.

Wcześniej tj.pod koniec lipca spółka podała, że zanotowała wstępnie ok. 149,7 mln zł (czyli 10,05 zł na akcję) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 34,12 mln zł wobec 75,87 mln zł zysku rok wcześniej.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.
(ISBnews)