"Dziś jesteśmy bliżej ostatecznego celu, jakim jest przegląd i eliminacja wymogu pieczątek w każdym z tych miejsc, w którym nie jest to niezbędne" - powiedział cytowany w informacji minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że zniesienie obowiązku stawiania pieczątek na niektórych dokumentach uprości i ułatwi życie przedsiębiorcom i obywatelom załatwiającym sprawy urzędowe.

Resort przypomniał, że w czerwcu 2018 r. rząd zobowiązał wszystkich ministrów do przeglądu wewnętrznych procedur i "podjęcia działań zmierzających do zmiany pozostających w zakresie ich właściwości aktów prawnych przewidujących obowiązek stosowania pieczęci lub pieczątek". Obecnie - jak poinformował MIiR - w życie weszło już sześć z 11 rozporządzeń, których celem jest ograniczenie biurokratycznych procedur.

Ze stawiania pieczątek nagłówkowych i personalnych na niektórych dokumentach zostały zwolnione m.in. banki i spółdzielnie mieszkaniowe. Jak zapowiada wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń, trwa proces ograniczenia biurokratyzacji w procedurach budowlanych. Zmiany to element reformy procesu inwestycyjnego, którą od 2018 r. wprowadzamy w życie – podkreślił.

>>> Czytaj też: Bonifikaty dla najmniejszych firm. Dziś ostatni dzwonek na składanie wniosków