Firma Antal na zlecenie m. st. Warszawy przygotowała raport "Kapitał ludzki w Warszawie". Analizuje on szeroko pojętą warszawską pulę talentów - w badaniu wzięli udział cudzoziemcy mieszkający i pracujący w Warszawie, studenci spoza Warszawy i zza granicy, a także pracodawcy.

Mocnym stroną stolicy Polski jest edukacja. Rocznie na 62 warszawskich uczelniach uczy się blisko 220 tys. osób. Choć na przestrzeni ostatnich lat ta liczba spada, to jednak Warszawa z roku na rok umacnia swoją pozycję w Europie.

W rankingu Szkół Wyższych „Perspektywy 2019” pierwsze miejsce w Polsce zajął Uniwersytet Warszawski. Z kolei w kategorii uczelni niepublicznych pierwsze miejsce przypadło Akademii Leona Koźmińskiego. Nie może więc dziwić, że wśród badanych obcokrajowców 83 proc. przyjechało bezpośrednio, aby rozpocząć wybrane studia. Jako powód wyboru Warszawy wskazywana jest przez nich szeroka oferta edukacyjna (43 proc.) oraz możliwość docelowego rozwoju kariery, wskazana przez 38 proc. badanych.

W oczach badanych przyjazd na studia do Warszawy, choć ryzykowny i zmieniający całe życie, jest tego wart. Praca w międzynarodowych firmach w Warszawie pozwala na zdobycie doświadczenia i zarobki na odpowiednim poziomie. Zapewne dlatego mieszkający w stolicy Polski cudzoziemcy w większości (63 proc.) wiążą swoją przyszłość zawodową w Warszawą, doceniają otwartość warszawiaków (72 proc.) i w większości integrują się zarówno z Polakami, jak i cudzoziemcami (54 proc.).

Więcej w wywiadzie poniżej: