Decyzję opublikowano we wtorek na stronie internetowej Trybunału.

ETPCz orzekł, że rosyjskie władze naruszyły prawo do życia (art. 2 europejskiej konwencji praw człowieka), zakaz tortur (art. 3), prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego (art. 5), prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6).

Biuro prasowe rosyjskiego ministerstwa sprawiedliwości poinformowało agencję Interfax, że analizuje decyzję ETPCz.

Magnitski złożył skargę do ETPCz w lipcu 2009 roku. Po jego śmierci w listopadzie 2009 roku do skargi dołączyła wdowa po nim oraz jego matka.

Magnitski, który był audytorem funduszu Hermitage Capital Management (HCM), zmarł 16 listopada 2009 roku w wieku 37 lat w więzieniu Matrosskaja Tiszyna w Moskwie. Wcześniej przez prawie rok był przetrzymywany w innym moskiewskim więzieniu - Butyrki. Jego pracodawcy i obrońcy praw człowieka utrzymują, że w dniu śmierci został ciężko pobity przez strażników więziennych.

Magnitskiego zatrzymano w 2008 roku w ramach śledztwa przeciwko Hermitage Capital Management, kiedyś największemu funduszowi inwestycyjnemu w Rosji. Prawnika oskarżono o oszustwa podatkowe.

W 2007 roku w biurze HCM przeprowadzono rewizję. Skonfiskowane wówczas dokumenty - jak twierdzi fundusz - wykorzystano do przejęcia spółek, z którymi on współpracował. Magnitskiego aresztowano, gdy podczas przesłuchania wskazał funkcjonariuszy MSW zamieszanych w przejęcia spółek. Prawnik oskarżył ich o zagarnięcie z budżetu państwa 5,4 mld rubli.

W ocenie ekspertów z zakresu medycyny sądowej Magnitskiemu podczas jego pobytu w więzieniu nie udzielono należytej pomocy lekarskiej, co skutkowało tym, że nie wykryto u niego chorób chronicznych, m.in. cukrzycy i żółtaczki, na które cierpiał, a w konsekwencji nie podjęto leczenia.

Po zgonie prawnika wszczęto postępowanie karną wobec byłego wicenaczelnika więzienia Matrosskaja Tiszyna dotyczące zaniedbań. Jednak w 2012 roku ów funkcjonariusz, Dmitrij Kratow, został uniewinniony przez sąd.

W marcu 2013 roku rosyjski Komitet Śledczy poinformował o umorzeniu dochodzenia w sprawie śmierci Magnitskiego z powodu braku znamion przestępstwa.

Kraje zachodnie bezskutecznie domagają się od Kremla rzetelnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności śmierci prawnika i ukarania winnych.

W kwietniu 2013 roku ministerstwo skarbu (finansów) USA ogłosiło tzw. listę Magnitskiego - wykaz osób objętych przez USA sankcjami za łamanie praw człowieka. Później podobny akt prawny przyjęły także: Estonia, Wielka Brytania, Kanada, Litwa i Łotwa.

>>> Czytaj też: Jak wyglądałaby G7, gdyby należały do niej tylko najbogatsze kraje?