Komputronik miał 6,26 mln zł straty netto w I kw. r.obr. 2019: 2020Warszawa, 30.08.2019 (ISBnews) - Komputronik odnotował 6,26 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku obrotowego 2019/2020 (kwiecień-czerwiec 2019) wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 6,51 mln zł wobec 1,12 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 382,21 mln zł w I kw. r.obr. 2019/2020 wobec 465,23 mln zł rok wcześniej.

"Grupa kapitałowa Komputronik S.A. osiągnęła za okres od 01.04.2019 do 30.06.2019 roku przychody w wysokości 382 211 tys. zł, co oznacza spadek o 17,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Bezpośrednią przyczyną podjęcia decyzji emitenta o redukcji sprzedaży prowadzonej w części kanałów dystrybucji, było ograniczenie limitów ubezpieczeniowych, przyznawanych dostawcom emitenta. Z informacji posiadanych przez emitenta, również wiele innych firm z branży handlu elektroniką zmaga się z problemem niewystarczających limitów ubezpieczeniowych. Ograniczenia w otrzymanych od przez dostawców limitach ubezpieczeniowych były już widoczne w czwartym kwartale roku obrachunkowego 2018 (okres styczeń - marzec 2019) - o czym emitent informował w 'Sprawozdaniu z działalności zarządu za rok 2018' - jednakże skutki tych ograniczeń w postaci redukcji obrotów handlowych, skumulowały się w okresie od kwietnia do czerwca 2019" - czytamy w raporcie.

Komputronik - dystrybutor sprzętu IT - jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku.

(ISBnews)