Warszawa, 05.09.2019 (ISBnews) - Mercor podjął decyzję o zakończeniu działań związanych z procesem pozyskania inwestora finansowego poprzez zaoferowanie na jego rzecz mniejszościowego pakietu nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz o jednoczesnym zakończeniu procesu przeglądu opcji strategicznych, podała spółka.
"Prowadzone przez emitenta rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie doprowadziły do zawarcia umowy o inwestycję w nowo emitowane akcje spółki. W ocenie zarządu emitenta, obecna wycena rynkowa akcji spółki uniemożliwiła przeprowadzenie emisji nowych akcji po cenie odpowiadającej rzeczywistej wartości spółki, która należycie realizowałaby interes emitenta i jego obecnych akcjonariuszy" - czytamy w komunikacie.
Zdaniem zarządu, powyższa decyzja nie wpłynie negatywnie na kontynuację dotychczasowych działań związanych z rozwojem spółki oraz realizację jej planów strategicznych.
Jednocześnie Mercor nie wyklucza możliwości podjęcia w przyszłości działań w zakresie pozyskania kapitału od zewnętrznego inwestora, o czym będzie informować zgodnie z obowiązującymi przepisami, podsumowano.
Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.
(ISBnews)