Zmiana kwalifikacji pracowników to główny problem wielu pracodawców, którzy twierdzą, że niedobór talentów jest obecnie jednym z największych zagrożeń dla ich organizacji. Obecnie szkolenie pracowników wymaga więcej czasu niż kiedyś. Teraz pracownicy potrzebują 36 dni szkolenia, aby wypełnić lukę w umiejętnościach w porównaniu do trzech dni, które wystarczały do przekwalifikowania w 2014 r., zauważa IBM w ankiecie.

Rozwój niektórych umiejętności zajmuje więcej czasu, ponieważ są albo bardziej behawioralne, wymagające pracy zespołowej i komunikacji lub wysoce techniczne, takie jak funkcje analizy danych.

A umiejętności behawioralne, które obecnie postrzegane są jako kluczowe z punktu widzenia możliwości cyfrowych i technicznych, takie jak umiejętność dobrej pracy w zespole, komunikacja, kreatywność i empatia, najlepiej rozwijane są poprzez doświadczenie, a nie poprzez ustrukturyzowane programy edukacyjne.

Oczekuje się, że postęp w AI będzie nie tylko zastępował miejsca pracy, ale także tworzył nowe. Wyzwaniem będzie podnoszenie umiejętności pracowników w celu obsadzenia nowych miejsc pracy. IBM twierdzi, że sposobem na zlikwidowanie luki w umiejętnościach pracowników będzie zatrudnianie pracowników z innych krajów, spoza organizacji i przenoszenie ich do różnych działów.

Reklama

Według badań IBM w ciągu najbliższych 3 lat około 50,3 miliona chińskich pracowników może wymagać przekwalifikowania w wyniku inteligentnej automatyzacji. Za Chinami plasuje się 11,5 miliona w Amerykanów i 7,2 miliona pracowników w Brazylii. Japonia (4,9 mln) i Niemcy (2,9 mln) zamykają pierwszą piątkę państw z największą potencjalną liczbą pracowników wymagających przekwalifikowania.

>>> Czytaj też: Polska jest w przededniu robotyzacji na dużą skalę. Czy mamy się czego obawiać?