"Od dzisiaj Włochy i Malta nie są już same" w kwestii migracji - tak szefowa włoskiego MSW Luciana Lamorgese podsumowała rozmowy. Zawarte przez ministrów wstępne porozumienie - dotyczące automatycznej relokacji wszystkich osób ubiegających się o azyl, nie tylko tych, które otrzymały status uchodźcy - zostanie teraz przedstawione do aprobaty pozostałym krajom unijnym.

Kolejne ustalenie z kilkugodzinnego poniedziałkowego spotkania to dobrowolna rotacyjność portów, do których będą zawijać statki z migrantami. Obecnie obowiązuje zasada, że jednostki te mają wpływać do włoskich bądź maltańskich portów. Gotowość otwarcia także innych włoska minister uznała za ważny rezultat.

Umowa przewiduje "redystrybucję migrantów na zasadzie obligatoryjnej" na podstawie systemu kwot, który zostanie ustalony w zależności od tego, ile państw członkowskich UE przystąpi do tego porozumienia.

Relokacja zgodnie z tymi założeniami ma następować w ciągu czterech tygodni od zejścia migrantów na ląd.

W naradzie na Malcie uczestniczyła też delegacja Komisji Europejskiej.

>>> Czytaj też: Statek NGO ze 182 migrantami prosi Włochy i Maltę o przyjęcie w porcie