KNF nałożyła 400 tys. zł kary na PZU i uchyliła karę w wysokości 900 tys. zł


Warszawa, 24.09.2019 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania, podała Komisja. Jednocześnie KNF uchyliła w całości decyzję Komisji z 11 czerwca 2019 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 900 zł.
"Komisja jednogłośnie nałożyła na PZU SA karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł, za naruszenie art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w wypłacie odszkodowania. Naruszenia stwierdzone w toku prowadzonego postępowania dotyczyły szkód likwidowanych w latach 2014-2016 r. Zakład ubezpieczeń wdrożył środki zaradcze oraz usprawnił procedury likwidacji szkód, co zostało uwzględnione przy wymiarze kary" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie, Komisja poinformowała o wydaniu ostatecznej decyzji uchylającej w całości decyzji z 11 czerwca 2019 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 900 tys.zł, w związku z naruszeniem przez PZU art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania lub niedopełnieniu obowiązku informacyjnego oraz nakładającej karę pieniężną w wysokości 899 tys. zł.
"PZU dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód w odniesieniu do 40 roszczeń zgłoszonych przez 28 poszkodowanych lub uprawnionych oraz w odniesieniu do jednej osoby dopuściła się braku terminowego wykonania obowiązku informacyjnego – poinformowania o tym, że odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała ponownego miarkowania kary ze względu na zmianę ustaleń dotyczących oceny stanu faktycznego, ustalając wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 899 tys. zł" - czytamy także.
(ISBnews)