Rozwój OZE postrzegany jest jako szansa na rozwój przedsiębiorstw, możliwość budowy konkurencyjności firm, sposób na pobudzenie działań w regionach, wreszcie nowe miejsca pracy. Oczywistą zaletą OZE jest jej wpływ na środowisko. Nie wszyscy jeszcze widzą w niej potencjalny biznes, ale i to się zmieni.

Rząd widząc potrzeby przedsiębiorców przygotował program Energia Plus. Są to 4 mld zł przeznaczone dla przedsiębiorców na rozwój OZE. Mogą oni skorzystać z bezzwrotnych dotacji oraz preferencyjnych pożyczek. Celem programu jest „ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery. Zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej oraz zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych”. O działaniach rządu w tej kwestii mówi minister Jadwiga Emilewicz: „We współpracy z Ministerstwem Energii resort środowiska przygotował szereg kompleksowych programów, które uruchomią miliardy złotych przeznaczone na inwestycje energetyczne. Robimy to w pełni ekologicznie i w pełni świadomie”. Dodaje także: „rządowy zespół wypracował rozwiązania dające możliwość korzystania przez przedsiębiorców z identycznych ułatwień w instalowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych, którymi dysponują obecnie gospodarstwa domowe”.

Silne wsparcie dla OZE oferuje Bank Ochrony Środowiska, to on został wyznaczony do redystrybucji środków pochodzących m.in. z NFOŚiGW. "2 mld zł kredytów proekologicznych jest jak najbardziej możliwe w tym roku" - mówi prezes BOŚ, Bogusław Białowąs. Oferta BOŚ nie jest jednolita w całym kraju. "Prawie połowa naszego portfela to kredyty związane z OZE, głównie farmy wiatrowe. Portfel farm w tym momencie jest całkowicie bezpieczny, obsługiwany portfel podmiotów, które realizują biznes i przynosi dochodowość na poziomie 4,66%. Obecnie koncentrujemy się tym, by ten torcik był zdywersyfikowany w innych aspektach ekologicznych" - powiedział dyrektor departamentu kontrolingu i informacji zarządczej w BOŚ, Bartłomiej Vytlaci.

Ukłon władz w stronę przedsiębiorców i chęć zainteresowania ich oszczędnymi i ekologicznymi sposobami wytwarzania energii tak komentuje Piotr Biernacki, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturyzowanego i Projektowego DNB Bank Polska: „Pamiętajmy, że jeszcze dwa, trzy lata temu rynek OZE w Polsce znajdował się w zapaści, zarówno regulacyjnej, jak i faktycznej, a jego przyszłość stała pod wielką niewiadomą”. Przykładem zmiany nastawienia do OZE w Polsce jest Farma Wiatrowa Potęgowo - jedna z największych w kraju lądowych farm wiatrowych. Inwestycję o mocy 219,5 MW współfinansował bank DNB w konsorcjum z czterema innymi instytucjami oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR).

BNP Paribas przygotował ofertę kredytów inwestycyjnych Zielona Energia, który ma pozwolić finansować elektrownie słoneczne, wiatrowe i wodne. Aby przedsiębiorstwo mogło liczyć na wsparcie musi przedstawić promesę koncesji na wytwarzanie energii OZE. Nie dotyczy to każdego inwestora. Nie obowiązuje ona przedsiębiorców, którzy zamierzają produkować energię w mikroinstalacjach o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 40 kW, która jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej o parametrach określonych przez Urząd Regulacji Energetyki. Jeśli przedsiębiorca decyduje się na budowę tzw. małej instalacji, której parametry mieszczą się między 40 kW a 200 kW także jest zwolniony z tego obowiązku.
Ważną deklarację przedstawił ING Bank, który zapowiedział, że do końca 2025 roku “będzie stopniowo zmniejszał (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym”. Jednocześnie deklarując, że obszarami, które chce wspierać są projekty OZE, nowoczesna infrastruktura przesyłu czy elektromobilność.

Dokąd pędzi mobilna rewolucja? Jak nadać jej tempo i kierunek akceptowalny przez biznes jak i społeczeństwa? To pytania, na które odpowiedzą światowi liderzy technologii, motoryzacji i logistyki spotykający się 9 i 10 października na Impact mobility rEVolution’19 w Katowicach. Dziesiątki wystąpień i warsztatów w ramach 6 ścieżek tematycznych zgromadzą łącznie 150 mówców i ponad 5000 uczestników. Do Katowic przyjadą istotni dla branży politycy i menedżerowie z Polski i z regionu CEE. Pojawią się przedstawiciele dziesiątek firm i instytucji związanych z sektorem mobility, jak: Volkswagen Group Polska, Volkswagen Financial Services, Volvo Polska, Mercedes-Benz, Man, PKN ORLEN, Tauron, Mastercard, Olx, Grupa Azoty i ABB, a także Northvolt, Umicore, Ertico, Ampaire czy Urząd Dozoru Technicznego, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych oraz Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia. Impact mobility rEVolution'19 to wszystko co ważne i nowe m.in. w dziedzinie zeroemisyjnych napędów, samochodów w sieci, nowych modeli biznesowych i rozwiązań dla smart city.

Przyjedź do Katowic i doświadcz najnowszych trendów, zmieniających krajobraz globalnej gospodarki! Jaki będzie następny ruch w rewolucji dotyczącej inteligentnej mobilności? Dowiesz się na Impact mobility rEVolution’19! Strategicznymi partnerami medialnymi są: Wirtualna Polska, Money.pl, Forsal.pl, Dziennik Gazeta Prawna i Polskie Radio.