P.A. Nova sfinalizowała umowę sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Sosnowcu


Warszawa, 02.10.2019 (ISBnews) - P.A. Nova sfinalizowała umowę sprzedaży spółek P.A. Nova Invest Krosno - będącej właścicielem parku handlowego w Krośnie - i P.A. Nova Invest Sosnowiec - będącej właścicielem parków handlowych w Sosnowcu, podała spółka.
"W związku z uzyskaniem zgody banku kredytującego P.A. Nova Invest Krosno Sp. z o.o. i P.A. Nova Invest Sosnowiec Sp. z o.o. zarząd P.A. Nova S.A. potwierdza, że prawo własności 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki P.A. Nova Invest Krosno Sp. z o.o. oraz P.A. Nova Invest Sosnowiec Sp. z o.o. przeszło z P.A. Nova S.A. na kupującego" - czytamy w komunikacie.
26 września br. P.A. Nova zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Krosno, będącej właścicielem parku handlowego w Krośnie, za 1 822 285 euro, oraz warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Sosnowiec, będącej właścicielem parków handlowych w Sosnowcu, za 650 842 euro. Warunkiem wejścia w życie ww. umów było zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Krosno oraz P.A. Nova Invest Sosnowiec do 11 października 2019 r.
8 lutego br. P.A. Nova informowała, że podpisała przedwstępne umowy sprzedaży 100% udziałów w spółkach będących właścicielami parków handlowych w Kamiennej Górze, Krośnie, Myszkowie i Sosnowcu na rzecz Torwell Investment.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)