Warszawa, 08.10.2019 (ISBnews) - Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesił obrót akcjami Solar Company w dniach 15-25 października w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, podała giełda.
W czerwca br. zwyczajne walne zgromadzenie Solar Company zdecydowało o scaleniu akcji spółki, w ten sposób, że ustaliło dla wszystkich serii akcji spółki nową wartość nominalną każdej z akcji w wysokości 10 zł w miejsce dotychczasowego 1 zł oraz zmniejszyło proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z liczby 30 mln do 3 mln, przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego. Akcjonariusze upoważnili zarząd do podjęcia czynności zmierzających do scalenia akcji w ten sposób, że 10 akcji o dotychczasowym nominale 1 zł każda zostanie wymienionych na 1 akcję o wartości nominalnej 10 zł.
Zgodnie z przedstawionym pod koniec września harmonogramem scalenia akcji spółki, zawieszenie obrotu na GPW zaplanowano na 15-25 października br., zaś na 28 października - wznowienie obrotu po scaleniu.
Solar Company S.A. jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)