Kino Polska ogłosiła wezwanie na 2,24% akcji Stopklatki po 6,2 zł za szt.


Warszawa, 11.10.2019 (ISBnews) - Kino Polska TV - większościowy akcjonariusz Stopklatki - ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 250 476 akcji Stopklatki, stanowiących 2,24% jej kapitału, podały spółki. Cena za jedną akcję w wezwaniu została ustalona na 6,2 zł. Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.
Podmiotem pośredniczącym w wezwaniu jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.
Zapisy potrwają od 31 października 2019 roku do 29 listopada 2019 roku, poinformowano.
"W wyniku nabycia wszystkich akcji objętych wezwaniem, spółka Kino Polska TV zamierza łącznie posiadać wszystkie akcje w spółce, tj. 11 171 260 akcji spółki, reprezentujących łącznie 100% kapitału zakładowego spółki i uprawniających łącznie do 11 171 260 głosów na walnym zgromadzeniu, tj. do 100% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu, podano także.
Wcześniej w tym tygodniu Kino Polska TV podjęła decyzję o zwiększeniu udziału w kapitale Stopklatki do 100% z obecnych 97,76% oraz o wycofaniu akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.
W II kw. 2018 r. spółka Kino Polska TV kupiła od Agory 41% akcji Stopklatki za 32,2 mln zł, zwiększając udział w akcjonariacie tej spółki do 82,6%. Następnie zwiększyła zaangażowanie o kolejne 5,8% akcji do 97,8% w kapitale zakładowym Stopklatki.
Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 r.
(ISBnews)