Najniższą ofertę, ponad 13 mln zł złożyło konsorcjum z liderem firmą PRASCO CONSTRUCTION. Najwyższą zaś ofertę o wartości niemal 24 mln zł firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A.

Rarus zaznaczyła, że wszystkie złożone oferty mieszczą się w kwocie, jaką GDDKiA zamierza przeznaczyć na realizację tego zadania. Zarezerwowana kwota to ponad 25 mln zł. „Teraz rozpocznie się ocena złożonych dokumentów. Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty będą: cena, okres gwarancji i czas naprawy awarii” – podkreśliła rzeczniczka rzeszowskiego oddziału GDDKiA.

Przetarg, w którym otwarte zostały oferty obejmuje również wykonanie kanalizacji teletechnicznej na drodze ekspresowej S19 od węzła Stobierna do węzła Rzeszów Wschód.

Jak wyjaśniła Rarus, główna inwestycja czyli budowa systemu SOS ma umożliwić kierowcom autostrady A4 prowadzenia, bezpośrednio z pobocza jezdni, komunikacji głosowej z dyżurnym w Punkcie Informacji Drogowej GDDKiA, po to, aby przekazać informacje o sytuacjach awaryjnych, które wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Komunikacja odbywać się będzie dwukierunkowo także na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych.

Zgodnie z zapisami przetargu przyszły wykonawca zaprojektuje, dostarczy, zamontuje wszelkie urządzenia i odda do użytkowania System Łączności Alarmowej SOS na podkarpackim odcinku autostrady A4 o długości ok. 167 km.

Projekt i budowa systemu obejmują m.in. kolumny alarmowe (tzw. kolumny SOS), które usytuowane będą wzdłuż autostrady na wybudowanych już platformach. Wykonawca będzie musiał stworzyć również system nadzoru łączności alarmowej, który znajdował się będzie docelowo w Centrum Zarządzania Ruchem, który powstanie w Obwodzie Utrzymania Drogi przy węźle Sokołów Małopolski Płn. przy drodze ekspresowej S19.

Rzeczniczka zaznaczyła, że inwestycja musi być zrealizowana w ciągu 48 miesięcy.

Autostrada A4 prowadzi od granicy z Niemcami w Jędrzychowicach do przejścia granicznego z Ukrainą w Korczowej; jej długość to ponad 672 km. (PAP)

autor: Wojciech Huk