Warszawa, 24.10.2019 (ISBnews) - Stalexport Autostrady miał 43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego na właścicieli jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2019 r. (wobec 141,69 mln zł rok wcześniej), przy 266,21 mln zł skonsolidowanych przychodów (wobec 255,21 mln zł rok wcześniej), podała spółka, prezentując wstępne dane.
Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w tym czasie 85,97 mln zł (wobec 192,11 mln zł rok wcześniej), podano także w komunikacie.
Przychody z poboru opłat Stalexport Autostrada Małopolska na autostradzie A4 Katowice-Kraków po trzech kwartałach br. sięgnęły 263,22 mln zł, co oznaczało wzrost o 4,4% r/r. Odbyło się to przy wzroście średniego dobowego natężenia ruchu o 0,7% r/r do 46 372 pojazdów.
"Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego spółki za III kwartał 2019 roku, tj. do dnia 7 listopada 2019 roku" - czytamy także.
Działalność Stalexport Autostrady i podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej koncentruje się przede wszystkim na działalności autostradowej. Obejmuje ona eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków.
(ISBnews)