Kruk oczekuje większej podaży portfeli w 2020 r., może zainwestować ok. 1 mld zł


Warszawa, 25.10.2019 (ISBnews) - Kruk spodziewa się, że czwarty kwartał tego roku może być lepszy od poprzednich w tym roku pod względem zakupu portfeli, zaś 2020 r. przyniesie widoczną zwiększoną podaż na rynku. Kruk nie wyklucza, że w przyszłym roku może wydać na inwestycje ok. 1 mld zł, poinformowali przedstawiciele spółki.
"Uważamy, że w 2020 r. podaż portfeli na rynku będzie dobra. Jesteśmy przygotowani na dalsze inwestycje, mamy dobry dostęp do finansowania. Przed nami czwarty kwartał - najbardziej gorący okres jeśli chodzi o nowe inwestycje. Wracamy na rynek zakupów we Włoszech i Hiszpanii. Mamy przekonanie, że to będzie dobry kwartał" - powiedział członek zarządu Michał Zasępa podczas konferencji prasowej.
"W czwartym kwartale podaż portfeli bankowych jest większa niż w III kwartale i I półroczu. Banki będą sprzedawać, jak my będziemy w stanie zapłacić więcej niż wynosi oczekiwana wartość portfela. Jeżeli Kruk będzie efektywniejszy, będziemy w stanie płacić za portfele więcej i bankom będzie opłacało się sprzedawać je Krukowi" - podkreślił.
Dodał, że trudniejsze warunki, w których banki obecnie działają, w tym ostatnie także dwa wyroki TSUE spowodują, że bardziej otworzą się one na sprzedaż portfeli wierzytelności. Dodatkowo koszty windykacji rosną, dlatego część banków będzie chciała te działania zlecić takim podmiotom jak Kruk, a nie odzyskiwać należności we własnym zakresie.
"Jest szansa, że podaż będzie większa niż w 2019 r. Dwa wyroki TSUE istotne dla sektora bankowego w pozytywny sposób oddziałują na Kruka poprzez fakt, że negatywnie działają na banki, wymuszając większą staranność w zarządzaniu aktywami. Jeszcze nie wiadomo jakie banki będą miały rezerwy w związku z tymi wyrokami. Każda większa rezerwa powoduje chęć sprzedania portfeli" - podkreślił prezes Kruka Piotr Krupa podczas spotkania.
Dodał, że Kruk nie zawiązuje żadnych rezerw w związku z wyrokiem TSUE dotyczącym hipotecznych kredytów walutowych i nie widzi powodów do przeszacowania wartości portfela.
"Dla nas ten wyrok jest absolutnie neutralny - większość tych spraw mamy zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi, których na bazie wyroku TSUE nie można ruszyć" - podkreślił Krupa.
Zarząd poinformował wcześniej dziś, że w związku z niższą od spodziewanej podażą portfeli w I-III kw. 2019 roku, jest mała szansa, aby Kruk zrealizował cel 1 mld zł inwestycji w tym roku. Spółka nie wyklucza jednak, że w przyszłym roku taka wartość inwestycji będzie realna do zrealizowania.
"Jesteśmy obecnie w procesie budżetowania, ale nie możemy wykluczyć, że 1 mld zł inwestycji albo nawet więcej będziemy w stanie osiągnąć" - powiedział Zasępa.
Wartość inwestycji Kruka w I-III kw. 2019 r. wyniosła 392 mln zł wobec 1 395 mln zł rok wcześniej.
Spółka wyemitowała do końca III kw. obligacje (w ramach ofert publicznych i prywatnych) o łącznej wartości nominalnej 215 mln zł. Kwota limitu bankowego, do którego Kruk może zaciągać zobowiązanie na inwestycje w pakiety wierzytelności wynosi obecnie 260 mln euro.
"Ze wskaźnikiem długu odsetkowego netto do kapitałów własnych na poziomie 1,2x oraz elastycznym dostępem do finansowania, Kruk jest dobrze pozycjonowany do zwiększania swojej aktywności inwestycyjnej w Polsce, Rumunii oraz pozostałych krajach Europy" - podała spółka w prezentacji.
Kruk S.A. jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 1,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)