PKO BP przedstawi wysokość rezerw na tzw. duże TSUE w 2020 r.


Warszawa, 07.11.2019 (ISBnews) - PKO Bank Polski przestawi wysokość rezerw na tzw. duże TSUE wraz z prezentacją wyników za IV kwartał i cały 2019 rok, tj. w 2020 r. Bank prowadzi obecnie dyskusje z audytorami dotyczące wpływu tego wyroku i ocenia, że w kwestii tworzenia rezerw są oni bliscy podejścia portfelowego, poinformowali przedstawiciele banku.
"Z rozmów z audytorami wynika, że z dużym prawdopodobieństwem podejście do kwestii rezerw będzie portfelowe. Rezerwy będą zmieniać się stopniowo w miarę kształtowania się orzeczeń sądów" - powiedział dziennikarzom wiceprezes Rafał Kozłowski.
PKO BP nie utworzył w III kw. rezerw na wyrok tzw. dużego TSUE (tj. orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, związanych z hipotecznymi kredytami w CHF).
"Pewnie większość banków będzie do tego wyroku, który zapadł 3 października - jeśli chodzi o sposób rezerwowania i metodykę - gotowa z końcem tego roku kalendarzowego, żeby odzwierciedlić tę sytuację w IV kwartale roku 2019" - powiedział prezes Zbigniew Jagiełło podczas konferencji.
Z jego słów wynika, że bank utworzy taką rezerwę w IV kw.
"W momencie, gdy będziemy prezentowali wyniki za cały rok [bank pokaże rezerwę na duże TSUE], chyba, że z punktu widzenia istotności tej kwestii będziemy zobowiązani do wcześniejszej informacji w formie informacji giełdowej" - dodał.
Dodał, że bank podchodzi do tej kwestii "wstrzemięźliwie" i ocenił, że świadomość jak wygląda sytuacja klientów i banków będzie znana dopiero w 2020 r.
"Nasza komunikacja w interesariuszami w tej sprawie pozwala powiedzieć, że proces tworzenia metodyki i wielkości rezerw, utwardzanie się linii orzecznictwa potrwa jakiś czas" - dodał.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 328,99 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)