Warszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - OncoArendi Therapeutics odnotowało 0,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 1 mln zł wobec 0,95 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 0,54 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 0,43 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,87 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2,64 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 1,47 mln zł w porównaniu z 1,08 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 2,58 mln zł wobec 2,68 mln zł straty rok wcześniej.

"OncoArendi Therapeutics planuje kontynuować badania kliniczne związku OATD-01 z udziałem zdrowych ochotników (faza Ib) w trzeciej najwyższej dawce (75 lub 100 mg) z oczekiwanym terminem zakończenia w I kwartale 2020 r. Natomiast w drugiej połowie 2020 roku Spółka planuje rozpocząć badania fazy IIa u pacjentów z sarkoidozą. W kontekście dalszego rozwoju klinicznego OATD-01, w zależności o wyniku rozmów partneringowych spółka przygotowuje komplet dokumentacji umożliwiający rozpoczęcie badań klinicznych drugiej fazy w następujących wskazaniach: idiopatyczne włóknienie płuc (ang. idiopathic pulmonary fibrosis, IPF), niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis, NASH), choroba Crohna lub astma oskrzelowa" - czytamy w raporcie.

W przypadku zakończenia wynikiem pozytywnym analizy raportów z zakończonych w trzecim kwartale badań toksykologicznych dla OATD-02, spółka planuje kontynuować prace nad wyprodukowaniem ostatecznej formy leku w formie kapsułki w pierwszej połowie 2020 r., a następnie w drugiej połowie 2020 r. złożyć do urzędu regulacyjnego dokumentację (IMPD i IB) o rozpoczęcie badania klinicznego pierwszej fazy, podając OATD 02 pacjentom onkologicznym, zapowiedziano także.

"Grupa spodziewa się, że do końca 2019 r. wyłoni kandydata klinicznego OATD-03 do zastosowania w leczeniu chorób prowadzących do włóknienia tkanek takich organów jak płuca (IPF) oraz wątroba (NASH). W przypadku pozytywnych wyników w rozwoju przedklinicznym leku OncoArendi Therapeutics oczekuje, że rozpoczęcie badania klinicznego pierwszej fazy dla OATD-03 nastąpi w 2021 roku. Strategiczny wybór najbardziej obiecujących wskazań terapeutycznych dla OATD-03 uzależniony będzie od zakresu transakcyjnego oraz wiodącego wskazania terapeutycznego (wskazań terapeutycznych) dla OATD-01. OATD-03 można będzie traktować jako potencjalny lek drugiej generacji z podobnym zakresem możliwych wskazań terapeutycznych do OATD-01" - czytamy dalej.

Jak wyjaśnia spółka, sens rynkowy równoległego rozwoju klinicznego OATD-01 i OATD-03 wynika z potencjalnie szerokiego spektrum chorób o podobnym podłożu (chroniczne zapalenie prowadzące do zmian w tkankach skutkujących dysfunkcją różnych narządów), dla leczenia których stosowanie jednej cząsteczki może być niemożliwe (różnice w sposobie i okresie podawania, dawce, a przede wszystkim różne poziomy refundacji związane z populacją pacjentów, poziomem zaspokojenia potrzeby klinicznej oraz ewentualnym statusem sierocym chorób rzadkich takich jak sarkoidoza czy idiopatyczne włóknienie płuc).

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)