Warszawa, 12.11.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska nie ma już obowiązku utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego, nałożonego przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych, podał bank

"Zarząd Santander Bank Polska informuje, iż w dniu 12 listopada 2019 r. otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji wydanej przez KNF w dniu 15 października 2018 r. w przedmiocie zalecenia utrzymania przez bank funduszy własnych na pokrycie dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych ponad wartość wynikającą z wymogów (...).  W związku z powyższym bank nie ma obowiązku utrzymywania dodatkowego wymogu kapitałowego, o którym mowa w decyzji, której wygaśnięcie stwierdzono" - czytamy w komunikacie. 

Dotychczasowy poziom dodatkowego wymogu kapitałowego Banku, o którym mowa powyżej, wynosił 0,51 pkt proc. ponad wartość łącznego współczynnika kapitałowego. 

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bank spełnia wymagania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie minimalnych współczynników kapitałowych, zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, podsumowano. 

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem Santander Bank Polska jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)