2019-11-12

EURIBOR (euro) Wartość
1 miesiąc -0,457
2 miesiące -0,336
3 miesiące -0,398
6 miesięcy -0,328
12 miesięcy -0,255

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa

kredytów w strefie euro oferowanych przez jeden bank innemu

bankowi - ustalenie European Money Markets Institute (EMMI) - Bruksela, godz. 11:00.

W fixingu bierze udział 20 banków. (PAP Biznes)