Rawlplug miał 9,06 mln zł zysku netto, 16,79 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Rawlplug odnotował 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 12,63 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,79 mln zł wobec 20,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 207,71 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 206,05 mln zł rok wcześniej.
"W trzecim kwartale 2019 roku grupa zanotowała wzrost sprzedaży o 11,3% w stosunku do analogicznego okresu w 2018 roku, a także nadwyżkę w stosunku do planów sprzedażowych. Głównymi czynnikami osiągnięcia dobrych rezultatów sprzedaży jest podniesienie atrakcyjności oferty handlowej oraz sprzedaż poprzez nowe kanały dystrybucyjne" - czytamy w raporcie.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 29,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 32,99 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 632,55 mln zł w porównaniu z 590,92 mln zł rok wcześniej.

"W ciągu dziewięciu miesięcy 2019 r. Grupa Rawlplug zanotowała 7% wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wzrost ten to efekt konsekwentnie prowadzonej polityki rozwoju marki premium Rawlplug oraz ekspansji na nowych rynkach. Po dziewięciu miesiącach 2019 roku marża na sprzedaży wyniosła 33,6% wobec 34,3% w tym samym okresie 2018 roku, natomiast marża uzyskana w samym III kwartale 2019 roku osiągnęła poziom 34,4% (utrzymanie poziomu analogicznego jak w III kwartale roku ubiegłego)" - czytamy dalej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 26,52 mln zł wobec 18,75 mln zł zysku rok wcześniej.
Grupa Rawlplug zajmuje się opracowywaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu technik zamocowań, ich projektowaniem, produkcją i dystrybucją. Skonsolidowane przychody spółki sięgnęły 775,5 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)