ATM miało 0,54 mln zł zysku netto, 7,2 mln zł zysku EBIT w III kw. 2019 r.


Warszawa, 18.11.2019 (ISBnews) - ATM odnotowało 0,54 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 2,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 7,2 mln zł wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 38,2 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 34,57 mln zł rok wcześniej.
"Trzeci kwartał 2019 roku to kontynuacja bardzo dobrych wyników wypracowywanych przez spółkę od początku 2019 roku. Dynamika podstawowych pozycji sprawozdania z dochodów była następująca:
- przychody ze sprzedaży wzrosły o 11,5% r/r, do czego tradycyjnie przyczynił się głównie Segment Usług Centrów Danych (+23% r/r) oraz utrzymujące się od początku 2016 r. na zbliżonym poziomie przychody z Segmentu Usług Telekomunikacyjnych (+1,5% r/r);
- koszty własne sprzedaży wzrosły o 9% r/r, co niemal w 100% spowodowane było wzrostem rynkowych cen energii elektrycznej nabywanej przez spółkę w celu świadczenia usług gwarantowanego zasilania w ramach Segmentu Usług Centrów Danych;
- zysk ze sprzedaży wzrósł o niemal 13% r/r/, a rentowność sprzedaży została poprawiona o 1 pkt proc. i wyniosła 59,3%;
- koszty ogólnego zarządu zostały zredukowane o 11% r/r, głównie na skutek poprawy efektywności i wydajności głównych procesów w działalności Spółki, jak również niższej niż przed rokiem amortyzacji" - czytamy w raporcie.
"Zysk EBITDA wyniósł w III kw. 15,4 mln zł (+27% r/r) - tym samym poprawione zostało rekordowe osiągnięcie z kwartału drugiego. Tradycyjnie już niemal 100% całkowitych przychodów spółki stanowiły przychody o charakterze powtarzalnym, abonamentowym" - napisano także.
W I-III kw. 2019 r. spółka miała 0,11 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 0,4 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 109,67 mln zł w porównaniu z 101,92 mln zł rok wcześniej.
ATM S.A. świadczy usługi telekomunikacyjne dla przedsiębiorstw i instytucji w oparciu o własne sieci światłowodowe i centra danych. Od 2004 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)