Ultimate Games miało 1,11 mln zł zysku netto, 1,41 mln zł zysku EBIT w III kw.Warszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Ultimate Games odnotowało 1,11 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2019 r. wobec 0,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,41 mln zł wobec 0,79 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,82 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 1,86 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 2,95 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 1,25 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5,93 mln zł w porównaniu z 3,39 mln zł rok wcześniej.

"Na poziomie wyniku netto spółka po III kwartałach osiągnęła zysk netto w kwocie 2,949 mln zł, co w porównaniu do kwoty 1,248 mln zł zysku netto osiągniętego przez spółkę w porównywalnym okresie ubiegłego roku świadczy o znaczącej poprawie sytuacji w tym aspekcie. Tak duża różnica w wynikach osiąganych przez spółkę w okresie pierwszych trzech kwartałów 2018 r. oraz w analogicznym okresie 2019 r. wynika przede wszystkim z faktu, iż rok temu spółka oferowała do sprzedaży znacznie mniej produktów niż obecnie, a także nie uzyskiwała sprzedaży z konsoli Nintendo Switch" - czytamy w raporcie.

Ultimate Games prowadzi działalność na rynku gier wideo, specjalizując się w zakresie produkcji i dystrybucji gier na komputery stacjonarne oraz urządzenia mobilne. W 2016 r. spółka pozyskała znaczącego inwestora PlayWay, wiodącego producenta i wydawcę gier komputerowych, notowanego na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka jest notowana na NewConnect od czerwca 2018 r.

(ISBnews)