Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Pragma Inkaso odnotowało 0,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,84 mln zł wobec 3,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 8,8 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 11,51 mln zł rok wcześniej.

"Poziom zadłużenia finansowego grupy i jej spółek jest obecnie bardzo niski, odległy od kowenantowych limitów zadłużenia, co stwarza miejsce na rozwój skali działalności i systematyczną poprawę wyników" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników kwartalnych.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 6,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28,15 mln zł w porównaniu z 34,51 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2019 r. wyniósł 3,12 mln zł wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)