Warszawa, 26.11.2019 (ISBnews) - Grupa rolnicza IMC zakończyła zbiory kukurydzy i jednocześnie tegoroczny sezon żniw. Z powierzchni 69,5 tys. hektarów zebrano 671,5 tys. ton kukurydzy, co daje wydajność na poziomie 9,7 t/ha, podała spółka. Jest to drugi wynik w historii spółki.
Wydajność kukurydzy na polach uprawianych przez IMC jest lepsza od średniej na Ukrainie o 37% (według danych ukraińskiego ministerstwa polityki rolnej i żywności wyniosła ona 7,1 t/ha). Wyniki żniw kukurydzy, która jest najważniejszą uprawą dla spółki były też o ponad 10% lepsze od średniej wypracowanej w gospodarstwach IMC w ostatnich siedmiu latach, podano.
"Mijający sezon możemy uznać za udany, gdyż w przypadku dwóch upraw (pszenicy i słonecznika) osiągnęliśmy rekordowe zbiory, co pozwoliło zrekompensować nie do końca satysfakcjonujące plony soi. Dodatkowo w przypadku kukurydzy jej wydajność istotnie przekroczyła nasz plan. Warto zaznaczyć, że uprawie tego zboża w tym sezonie towarzyszyły niekorzystne warunki pogodowe, szczególnie w ciągu miesięcy letnich. Jednocześnie sam sezon żniw przeprowadziliśmy w rekordowym tempie, czyli o 10 dni wcześniej niż w dotychczasowej najszybszej kampanii żniwnej. Takie wyniki udało się osiągnąć nie tylko dzięki suchej i ciepłej jesieni, ale również dzięki właściwym organizacyjnym i zarządczym decyzjom" - skomentował dyrektor operacyjny IMC Aleksander Wierżihowskij, cytowany w komunikacie.
Grupa zebrała w tym sezonie 84 tys. ton słonecznika z powierzchni 22,8 tys. ha. Wydajność słonecznika na polach IMC osiągnęła poziom 3,7 t/ha, co jest o 60% wynikiem lepszym od średniej na Ukrainie. Dla porównania w ubiegłym roku plony słonecznika wynosiły 3,5 t/ha.
Z kolei w przypadku pszenicy IMC zebrała 82,3 tys. ton z powierzchni 13,1 tys. ha. Wydajność zboża okazała się o 11% lepsza niż w rekordowym 2017 r. i 15% wyższa niż przed rokiem. Wynik był również o 55% wyższy od średniej krajowej (według danych ukraińskiego ministerstwa polityki rolnej i żywności na koniec lipca średnia wydajność pszenicy ozimej wynosiła 4,04 t/ha), podano również.
IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.
(ISBnews)