W Europie rocznie produkuje się około 160-170 mln ton stali; w tym w Polsce ok. 10 mln ton. Największym producentem europejskim są Niemcy. Wytwarzanie stali powoduje wysoką emisję dwutlenku węgla CO2. Do międzynarodowego konsorcjum, które opracuje przyjazne dla środowiska, bezemisyjne technologie produkcji stali dołącza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica z Gliwic.

Dekarbonizacja jest celem UE

„Dekarbonizacja, gospodarka o obiegu zamkniętym to terminy doskonale znane od lat. Ograniczenie emisji CO2 dotyczy wielu dziedzin. Nie ominie procesów metalurgicznych, które zostawiają znaczący ślad węglowy. Hutnictwo jest przemysłem zaopatrzeniowym. Z dostarczonych materiałów wytwarza się całą gamę dóbr, poczynając od elementów zbrojeniowych, na patelniach kończąc” – tłumaczy Wojciech Szulc z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Metalurgii Żelaza.

Green Steel for Europe

Instytut działa już niemal 75 lat, a od kwietnia tego roku jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, której jednym z celów działalności jest tworzenie rozwiązań będących odpowiedzią na wyzwania zrównoważonej gospodarki. Obejmuje to wytwarzanie, przeróbkę i eksploatację stali. Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza od czasu akcesji Polski do struktur UE włącza się w działania na rzecz zwiększania konkurencyjności branży, a od 2006 roku współtworzy Europejską Platformę Technologiczną Stali (ESTEP). Jego działalność została doceniona i w bieżącym roku gliwicki instytut dołączył do prestiżowego konsorcjum dziesięciu europejskich instytucji realizującego pilotażowy projekt Parlamentu Europejskiego (European Parliament Pilot Project) „Green Steel for Europe”.

Cele klimatyczne

Celem projektu jest ograniczenie wpływu przemysłu metalurgicznego na środowisko. Ponieważ zmiany w produkcji będą wymagały dostarczenia większej ilości energii, dodatkowym wyzwaniem będzie wykorzystanie jej z odnawialnych źródeł. „Green Steel for Europe” pomoże więc realizować cele klimatyczne poprzez wprowadzanie nowych technologii na europejskich rynkach.

Dziesięciu konsorcjantów

Liderami konsorcjum są trzy instytucje: belgijskie Centre For European Policy Studies jako koordynator, niemiecki VDEh-betriebsforschungsinstitut GmbH i włoska Rina Consulting - Centro Sviluppo Materiali SpA. Oprócz nich projekt „Green Steel for Europe” realizuje ESTEP - The European Steel Technology Platform (Belgia), K1-MET GmbH (Austria), Fundacion Idonial (Hiszpania), Eurofer Association Europeenne de L’Acier (Belgia), Swerim AB (Szwecja), Centre de Recherches Metallurgiques ASBL (Belgia) i Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza (Polska).

Polski wkład

Wspólny projekt wystartuje w styczniu 2020. Polski instytut odpowiada za przygotowanie oceny stanu hutnictwa polskiego na tle hutnictwa europejskiego, a w przyszłości będzie mieć wpływ na wybór technologii, które zostaną zastosowane na różnych rynkach. Jeśli w ramach projektu zostanie opracowana czysta technologia, zastosowana później globalnie, to Polska wraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz będzie miała w tym swój udział.

Pierwsze spotkania projektowe konsorcjum zapowiedziano na 9 i 16 stycznia 2020 roku; wtedy omówione zostaną szczegółowe zakresy działań konsorcjantów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instytut działa już niemal 75 lat, a od kwietnia tego roku jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, której jednym z celów działalności jest tworzenie rozwiązań będących odpowiedzią na wyzwania zrównoważonej gospodarki. Obejmuje to wytwarzanie, przeróbkę i eksploatację stali. Łukasiewicz – Instytut Metalurgii Żelaza od czasu akcesji Polski do struktur UE włącza się w działania na rzecz zwiększania konkurencyjności branży, a od 2006 roku współtworzy Europejską Platformę Technologiczną Stali (ESTEP). Jego działalność została doceniona i w bieżącym roku gliwicki instytut dołączył do prestiżowego konsorcjum dziesięciu europejskich instytucji realizującego pilotażowy projekt Parlamentu Europejskiego (European Parliament Pilot Project) „Green Steel for Europe”.