"Moim zdaniem EUR/PLN przetestuje poziom 4,35 do końca roku, a jeżeli doszłoby do pojawienia się czegoś niepokojącego dla rynków to w pesymistycznym scenariuszu nawet do 4,40” - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

W jego ocenie czwartkowe osłabienie się złotego należy wiązać m. in. z decyzją Sądu Najwyższego o uchyleniu wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku w sprawie z powództwa banku przeciwko kredytobiorcy i przekazaniu jej do ponownego rozpoznania, głównie ze względu na konieczność uwzględnienia dotychczasowego orzecznictwa, w tym orzeczeń TSUE.

"Sąd powtórzył, to co rynek już nie raz słyszał, ale znowu przypomniał inwestorom, że w sektorze bankowym jest problem, który wciąż jest nierozstrzygnięty. Dodatkowo, dzisiaj ze względu na święto w USA część inwestorów jest nieobecna i przy płytkości rynku łatwiej o silniejsze ruchy” – wyjaśnił ekspert ING Banku Śląskiego.

W przypadku głównej pary światowej – EUR/USD - w jego ocenie - wiele zależy od grudniowych odczytów PMI ze strefy euro.

"W połowie grudnia może się okazać, że w gospodarkach europejskich wcale nie jest lepiej niż niektórzy oczekują. Do tego czasu spodziewam się, że kurs eurodolara będzie wahać się wokół 1,10” – powiedział Piotr Popławski.

RYNEK DŁUGU

Podczas czwartkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego doszło do niewielkich (poniżej 1 pb) wzrostów rentowności na całej krzywej.

"W sektorze bankowym od dłuższego czasu jest poważna nadpłynność, której towarzyszy skromna podaż na rynku pierwotnym. Być może resort finansów nie przeprowadzi w ogóle aukcji w grudniu” – powiedział PAP Biznes starszy ekonomista ING Banku Śląskiego Piotr Popławski.

"Zjawisko nadpłynności może się jeszcze spotęgować w przyszłym roku, kiedy banki będą emitować obligacje – m. in. pod MREL. Według mnie w 2020 roku banki mogą kupić więcej długu skarbowego niż Ministerstwo Finansów wyemituje” – dodał.

W jego ocenie rentowność 10-letnich SPW spadnie o 7-10 pb do końca roku, zaś 2-letnich pozostanie w okolicach obecnych poziomów.

Na rynkach bazowych rentowność amerykańskich 10-letnich obligacji wynosi 1,767 proc., a niemieckich -0,363 proc.

czwartek czwartek środa
15.20 9.31 15.14
EUR/PLN 4,3234 4,3077 4,3099
USD/PLN 3,9281 3,9130 3,9178
CHF/PLN 3,9314 3,9173 3,9223
EUR/USD 1,1006 1,1009 1,1001
DS1021 1,36 1,34 1,35
PS1024 1,72 1,70 1,72
DS1029 1,98 1,95 1,97