Elektrotim miał 1,13 mln zł straty netto w III kw. 2019 r.Warszawa, 29.11.2019 (ISBnews) - Elektrotim odnotował 1,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 0,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 0,51 mln zł wobec 1,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 53,32 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 79,74 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 14,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 6,25 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 175,8 mln zł w porównaniu z 192,7 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2019 r. wyniosła 12,18 mln zł wobec 3,85 mln zł straty rok wcześniej.

Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)