Getin Holding ma warunkową umowę sprzedaży Carcade za ok. 181,45 mln zł


Warszawa, 02.12.2019 (ISBnews) - Getin Holding zawarł warunkową umowę sprzedaży 1 udziału stanowiącego 100% kapitału zakładowego OOO Carcade - spółki zarejestrowanej w Federacji Rosyjskiej - z Gazprombank Leasing JSC oraz Novfintekh LLC jako kupującymi, która to umowa poddana została prawu angielskiemu, podał Getin Holding. Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (ok. 181 448 000 zł).
Carcade to rosyjska spółka leasingowa specjalizująca się w leasingu samochodów oraz lekkich pojazdów dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na dzień 30 września 2019 r. suma bilansowa grupy Carcade wynosiła 20 775 997 tys. RUB, natomiast suma kapitałów własnych 3 435 365 tys. RUB, podano.
"Warunkami przeniesienia własności udziału są: (i) uzyskanie zgody właściwego rosyjskiego organu antymonopolowego, (ii) zbycie przez Carcade na rzecz emitenta wszystkich posiadanych przez Carcade akcji ZAO Idea Bank z siedzibą w Mińsku, Białoruś, tj. 26 690 akcji stanowiących 22,059% kapitału zakładowego Idea Bank Białoruś, za łączną cenę 573 351 746 RUB (co stanowi równowartość 35 146 462,03 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.), (iii) rozwiązanie umowy zastawu rejestrowego zawartej w dniu 13 lutego 2019 r. pomiędzy emitentem a Getin Noble Bank S.A., oraz (iv) rozwiązanie umowy o świadczenie usług doradczych z zakresu zarządzania zawartej w dniu 31 stycznia 2014 r. pomiędzy emitentem a Carcade" - czytamy w komunikacie.
Przeniesienie udziału nastąpi, po spełnieniu wskazanych powyżej warunków, na podstawie umowy kupna-sprzedaży udziału, poddanej prawu rosyjskiemu. Oczekuje się, że zawarcie umowy kupna-sprzedaży udziału nastąpi nie później niż do 27 marca 2020 r., wskazano również
"Łączna wartość transakcji będzie wynosić 2 960 000 000 RUB (co stanowi równowartość 181 448 000 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.). Dodatkowo, zgodnie z warunkową umową sprzedaży, Carcade wypłaci dywidendę za kwartał zakończony 30 września 2019 r. w wysokości 161 182 000 RUB (co stanowi równowartość 9 880 456,6 zł wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 listopada 2019 r.) na rzecz emitenta. Warunkowa umowa sprzedaży przewiduje wpłatę przez kupujących kwoty 800 000 000 RUB na rachunek zastrzeżony celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń kupujących wynikających ze złożonych przez emitenta gwarancji i zastrzeżeń. Wartość transakcji może ulec zmianie w przypadku zaistnienia okoliczności skutkujących przeprowadzeniem korekt zgodnie z warunkową umową sprzedaży" - podsumowano.
22 listopada Getin Holding informował o przystąpieniu do rozmów z podmiotami z Grupy Gazprombank celem uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji sprzedaży 100% w OOO Carcade oraz o rozpoczęciu działań zmierzających do nabycia od Carcade pakietu akcji Idea Bank S.A. z siedzibą w Mińsku.
Grupa Getin Holding prowadzi działalność operacyjną w 5 krajach w 7 branżach (bankowość, leasing, pośrednictwo finansowe, doradztwo księgowe, finansowanie publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego, obrót i zarządzanie wierzytelnościami oraz faktoring). Akcje Getin Holding są notowane na GPW od 2001 roku.
(ISBnews)