Warszawa, 03.12.2019 (ISBnews) - Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez VRG wyniosły około 97,8 mln zł w listopadzie i były wyższe o ok. 46,2% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym, w okresie styczeń-listopad 2019 roku przychody wyniosły ok. 908,8 mln zł i były wyższe o ok. 38,3% r/r.
"Spółka informuje jednocześnie, że przychody ze sprzedaży detalicznej osiągnięte w listopadzie 2019 roku przez grupę kapitałową spółki w poszczególnych segmentach działalności operacyjnej przedstawiały się następująco:
a) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie odzieżowym (marki Vistula, Wólczanka, Deni Cler, Bytom) - wyniosły ok. 66,2 mln zł (w tym Bytom 19,7 mln zł) i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 r. o ok. 58,6%. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-listopad 2019 r. w tym segmencie wyniosła ok. 573,2 mln zł (w tym Bytom 171,5 mln zł) i była wyższa o ok. 53% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.
b) Przychody ze sprzedaży detalicznej zrealizowane w segmencie jubilerskim (marka W.Kruk) - wyniosły około 29,2 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2018 roku o ok. 32,8 %. W ujęciu narastającym wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń-listopad 2019 r. w tym segmencie wyniosła ok. 302,5 mln zł i była wyższa o ok. 22,2% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego" - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że skonsolidowana marża ze sprzedaży osiągnięta w listopadzie 2019 roku przez grupę kapitałową spółki wyniosła ok. 53,2% i była wyższa od marży osiągniętej w listopadzie 2018 roku o ok. 1,8 pkt proc.
"W ujęciu narastającym skonsolidowana marża ze sprzedaży w okresie styczeń-listopad 2019 wyniosła ok. 51,7% i była wyższa o 1,1 pkt proc. od marży osiągniętej w analogicznym okresie ubiegłego roku" - czytamy także.
"Łączna powierzchnia sprzedaży detalicznej grupy kapitałowej na koniec listopada 2019 roku wyniosła 54,4 tys. m2 (w tym Bytom 16,4 tys. m2).
VRG (do 30 listopada 2018 r.: Vistula Group) specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.
(ISBnews)