Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Elektrotim podpisał umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE) na prace eksploatacyjne na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez zamiejscową komórkę organizacyjną PSE w Bydgoszczy, podała spółka. Maksymalna wartość umowy to 13,5 mln zł netto.

"Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Elektrotim na rzecz PSE prac eksploatacyjnych na liniowych obiektach sieci przesyłowej najwyższych napięć, stanowiących własność PSE, w celu utrzymania w należytym stanie technicznym liniowych obiektów sieci przesyłowej PSE zlokalizowanych na terenie zarządzanym operacyjnie przez zamiejscową komórkę organizacyjną PSE w Bydgoszczy" - czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2023 roku. Łączna wartość wynagrodzenia spółki z tytułu realizacji umowy nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 13 485 637 zł netto. Na wynagrodzenie składa się wynagrodzenie za prace planowe (7 348 443,40 zł netto) i wynagrodzenie za prace pozaplanowe, podano również.
Elektrotim specjalizuje się w wykonawstwie instalacji elektrycznych i systemów automatyki dla budownictwa i przemysłu. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. W 2018 r. miał 310,5 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)