Elemental Holding ma 2 umowy z FEZ FIZAN ws. akwizycji zagranicznych


Warszawa, 09.12.2019 (ISBnews) - Elemental Holding zawarł z Funduszem Ekspansji Zagranicznej Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych FEZ FIZAN zarządzanym przez PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych dwie umowy inwestycyjne określające warunki transakcji na rynku międzynarodowym, podała spółka.
"Pierwsza z umów dotyczy wspólnej inwestycji emitenta i funduszu w spółkę prawa amerykańskiego PGM of Texas LLC, poprzez spółkę celową pod nazwą Elemental USA Inc. (dalej jako SPV), utworzoną w tym celu przez FINEX SICAV SIF S.A. - Private Equity VII, w 100% zależną od emitenta, w której to w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego FINEX obejmie łącznie 51% akcji, a 49% akcji zostanie objętych przez fundusz" – czytamy w komunikacie.
FINEX i fundusz za pośrednictwem SPV zamierzają nabyć 66% udziałów PGM of Texas LLC. Pierwsza część ceny wynosi 12 024 000 USD, wysokość drugiej części ceny uzależniona będzie od wysokości EBITDA PGM of Texas LLC za 2020 rok, podano także.
"Druga z umów dotyczy zakupu przez fundusz od spółki zależnej emitenta - Tesla Recycling […] 32% udziałów w jej spółce zależnej - RECAT GmbH z siedzibą w Sulzfeld, Niemcy, określając jednocześnie zasady późniejszej współpracy oraz prawa i obowiązki wspólników RECAT. Umowa 2 przewiduje także obustronne opcje odkupu/sprzedaży udziałów w RECAT" – czytamy dalej.
Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)