Jak wyjaśniono we wtorkowym komunikacie, pieniądze z EBI mogą być przeznaczone przez przedsiębiorstwa na finansowanie inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak np. wydatki na badania i rozwój. Całkowity koszt przedsięwzięcia nie powinien przekraczać 25 mln euro, a wsparcie EBI może sięgnąć 12,5 mln euro.

"W ramach nowej umowy Pekao Leasing przeznaczy co najmniej 20 proc. kwoty kredytu z EBI na atrakcyjne finansowanie udzielane przedsiębiorstwom zarządzanym przez kobiety lub należące do kobiet – podkreślił, cytowany w komunikacie, Bartosz Węsierski z zarządu Pekao Leasing.

To szósta umowa kredytowa podpisana przez Pekao Leasing, spółkę leasingową z grupy kapitałowej Banku Pekao, i EBI. Współpraca obu instytucji sięga 2005 roku, a wartość zawartych dotychczas umów kredytowych zbliża się do 0,5 mld euro. Kredyt zabezpieczony będzie gwarancją Banku Pekao - poinformowano.

Jak zaznaczyła wiceprezes Banku Pekao Magdalena Zmitrowicz, "znacząca część nowych środków z EBI" trafi na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz zapewniające oszczędność energii. "Nowa umowa z EBI pozwala nam przy tym kolejny raz zaproponować małym i średnim firmom preferencyjne warunki finansowania" - powiedziała.

Europejski Bank Inwestycyjny jest finansowym ramieniem Unii Europejskiej. To największa transnarodową instytucją finansowa na świecie, która odgrywa wiodącą rolę m.in. w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska. Wśród kluczowych zadań banku są też m.in.: promocja rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wsparcie rozwoju przedsiębiorczości kobiet.

Reklama

Cytowana w komunikacie wiceprezes EBI Liliana Pavlova liczy na "dalsze aktywne wsparcie Grupy Pekao w promocji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce".

Bank Pekao jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 200 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 28 mld zł. (PAP)

autor: Magdalena Jarco