"Grupa Kapitałowa ENEA, jako odpowiedzialny koncern surowcowo-energetyczny, chcąc sprostać globalnym wyzwaniom zakłada prowadzenie swojej działalności w sposób zrównoważony przy jednoczesnym minimalizowaniu oddziaływania na środowisko naturalne" - napisano czwartkowym komunikacie.

Enea planuje redukcję wartości wskaźnika jednostkowej emisji CO2 do 550 kg CO2/MWh w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 434 kg CO2/MWh w perspektywie 2035 roku.

W strategii zapisano też, że udział zero- i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych w całkowitej produkcji energii elektrycznej w 2025 r ma osiągnąć 22 proc. a w 2030 r. 41 proc. Enea planuje, by wskaźnik ten do 2035 r. wyniósł 60 proc.

Reklama

W dokumencie wskazano, że w 2030 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej miałby wynieść 24,8 TWh zaś poziom mocy zainstalowanej 2025 roku to 7 tys. 447 MW w oraz 8 287 MW w 2030 roku, z dążeniem do osiągnięcia wskaźnika na poziomie 9 672 MW w perspektywie 2035 roku.

W strategii uwzględniono też przyszłe wartości wskaźników SAIDI i SAFTI.

W przypadku wskaźnika SAIDI (pokazuje on tzw. przeciętny systemowy czas trwania przerwy długiej i bardzo długiej wyrażany w minutach na odbiorcę na rok, wyliczany jako suma iloczynów czasu trwania przerw i liczby odbiorców narażonych na skutki tych przerw w ciągu roku, podzielona przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców) ma być to 105 minut w 2025 roku oraz 100 minut w 2030 roku.

Z kolei wartość wskaźnika SAIFI (czyli przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich, stanowiący liczbę odbiorców narażonych na skutki wszystkich tych przerw w ciągu roku podzieloną przez łączną liczbę obsługiwanych odbiorców) ma wynieść 2,14 w 2025 roku oraz 2,03 w 2030 roku.

Natomiast wskaźnik strat sieciowych w dystrybucji planowany jest na poziomie 5,4 proc. w 2025 roku oraz 5,3 proc. w 2030 roku - wskazano w strategii.

Spółka przewiduje również wzrost udziału w rynku sprzedaży węgla do energetyki zawodowej do 25 proc. w roku 2025 oraz do 30 proc. w roku 2030.

Inwestycje do 2035 roku Grupa oszacowała na ponad 64 mld zł, z czego na dystrybucję ma przypaść 26,9 mld zł, wydobycie - 9,2 mld zł, wytwarzanie - 12,5 mld zł a na OZE - 14,7 mld zł. Nakłady na pozostałą działalność oszacowano na 1,2 mld zł.

Koszty inwestycji w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację koncernu w kierunku niskoemisyjnego, zostały oszacowane na poziomie około 22 mld zł.

Startegia Enei zakłada też wzrost wartości EBITDA w stosunku do 2018 roku o 35 proc. w roku 2025 oraz o 39 proc. w roku 2030.

Grupa Enea to jeden z liderów polskiego rynku. Zarządza pełnym łańcuchem wartości - od węgla po gniazdko w domu. Dostarcza energię dla 2,5 mln klientów. Jest pierwszą polską grupą energetyczną notowaną na GPW. Jej akcje na warszawskim parkiecie zadebiutowały w listopadzie 2008 r. 51 proc akcji należy do Skarbu Państwa.

>>> Czytaj też: Nadchodzi wielka zmiana na giełdzie. Spółki mogą stracić nawet 2,3 bln dol.