"W związku z przekazanym zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu akcji spółki Ergis S.A., zarząd giełdy działając na podstawie § 30 ust. l pkt 2) Regulaminu Giełdy zawiesza obrót akcjami tej spółki, oznaczonymi kodem 'PLEUFLM00017' - od dnia 13 grudnia 2019 r." - czytamy w uchwale zarządu GPW.

Wcześniej Finergis Investments w porozumieniu z Markiem Górskim ogłosili przymusowy wykup 2 828 849 akcji, stanowiących 7,49 proc. kapitału Ergisu po cenie 3,88 zł za jedną sztukę. Dzień przymusowego wykupu ustalono na 18 grudnia 2019 r., a pośredniczącym w wezwaniu został Dom Maklerski mBanku.

W wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Ergisu, ogłoszonego przez Finergis Investments oraz Marka Górskiego, 22 listopada 2019 roku zostały zawarte transakcje nabycia 17 254 934 akcji spółki na GPW. 1 października 2019 r. Finergis Investments Ltd. oraz Marek Górski, ogłosili wezwanie na 20 083 783 akcji Ergisu, reprezentujących 53,15 proc. ogólnej liczby akcji spółki i głosów na WZA. Pośredniczącym w wezwaniu był mBank.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ergisu sięgnęły 776 mln zł w 2018 r.

>>> Czytaj też: Raiffeisen wie, ile zażąda od frankowiczów za korzystanie z kapitału