Enea szacuje nakłady w ramach strategii na ponad 64 mld zł do 2035 r.Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Enea szacuje nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku, podała spółka w opublikowanej dziś strategii.

"Grupa szacuje nakłady inwestycyjne na utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz na nowe moce wytwórcze w wysokości ponad 64 mld zł w perspektywie 2035 roku, w tym:

1. Obszar Dystrybucji – 26,9 mld zł;

2. Obszar Wydobycia – 9,2 mld zł;

3. Obszar Wytwarzania – 12,5 mld zł;

4. Odnawialne Źródła Energii – 14,7 mld zł;

5. Pozostała działalność – 1,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Nakłady inwestycyjne na realizację inwestycji w nowe moce wytwórcze, wspierające transformację koncernu w kierunku niskoemisyjnego, zostały oszacowane na poziomie około 22 mld zł" - podano także.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)