Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. wzrosły rok do roku o 2,6 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podawał, że w listopadzie ceny rdr wzrosły o 2,6 proc., a mdm wzrosły o 0,1 proc.

Resort rozwoju zaznaczył, że dane opublikowane przez urząd są zbliżone do oczekiwań ministerstwa formułowanych przed miesiącem oraz zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS.

"W ocenie Ministerstwa Rozwoju ostatni miesiąc 2019 r. będzie stał pod znakiem znacznie niższej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych względem formułowanych jeszcze kilka miesięcy temu oczekiwań rynku oscylujących w okolicach 3 proc." - poinformował resort rozwoju.

"Grudniowy odczyt inflacji, przy wzmożonym popycie konsumpcyjnym w okresie świątecznym, będzie zbliżony do listopadowego i wyniesie ok. 2,6 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost wyniesie 0,1 pkt. proc. Wzrost cen w ujęciu miesięcznym spodziewany jest we wrażliwej sezonowo kategorii +odzież i obuwie+. W kierunku osłabienia presji inflacyjnej oddziaływać będzie oczekiwany dalszy spadek cen w transporcie – zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym" - dodano.

Ministerstwo zauważyło, że w listopadzie br., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (spadek o 5,4 proc.). W dalszym ciągu widoczna jest ponadto tendencja wygasania dynamiki cen w kategorii "wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego". Listopadowy wzrost cen w tej kategorii (+0,3 proc. rdr) był najniższy w bieżącym roku. Rosły natomiast (o 7,0 proc.) ceny żywności, choć w tym przypadku dominujące znaczenie miał efekt niskiej bazy statystycznej. (PAP)

Autor: Marcin Musiał