"Gratuluje premierowi Borisowi Johnsonowi zwycięstwa w wyborach. Oczekujemy zakończenia ratyfikacje porozumienia o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE do stycznia. Jesteśmy gotowi, aby przejść do następnego etapu jeśli chodzi o nasze relacje. Chcemy, aby nasze przyszłe stosunki były tak bliskie, jak to możliwe" - powiedziała von der Leyen.

Von der Leyen podkreśliła, że pozostało bardzo mało czasu, aby podpisać umowę dotyczącą przyszłych stosunków UE z Wielką Brytanią przed końcem 2020 roku. Wskazała, że strony będą miały 11 miesięcy na wynegocjowanie umowy handlowej, ale także innych porozumień dotyczących takich sektorów, jak edukacja, transport czy rybołówstwo.

„Dążymy do zerowej taryfy, zerowego kontyngentu i zerowego dumpingu, a to jest dla nas bardzo ważne” - powiedziała, pytana o założenia umowy.

Obecny na konferencji przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że UE nie zamierza zawrzeć umowy handlowej z Wielką Brytania "za każdą cenę". Jego zdaniem taka umowa musi być "zbilansowana".

W przyjętych wnioskach dotyczących brexitu przywódcy wezwali brytyjski parlament do ratyfikacji zawartej w 2018 roku umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE i jej skutecznego wdrożenia. Rada Europejska potwierdziła swoje oczekiwania w sprawie umowy o ustanowieniu współpracy z Wielką Brytanią "tak bliskiej, jak to możliwe". Przyszłe relacje mają opierać się "na równowadze praw i obowiązków".

Reklama

Przywódcy mają też wezwać Komisję Europejską do przedstawienia jej propozycji mandatu negocjacyjnego w sprawie przyszłych relacji z Wielką Brytanią zaraz po brexicie. Wezwali też Radę do Spraw Ogólnych do szybkiego przyjęcia odpowiednich decyzji oraz mandatu negocjacyjnego.

Z ogłoszonych w piątek częściowych oficjalnych rezultatów czwartkowych wyborów parlamentarnych w Wielkiej Brytanii wynika, że Partia Konserwatywna będzie mieć bezwzględną większość w nowej Izbie Gmin. Wprawdzie nie we wszystkich 650 okręgach liczenie głosów zakończyło się, ale torysi przekroczyli już próg 326 mandatów, oznaczający, że będą mogli samodzielnie rządzić.