Zgodnie z nowymi przepisami działający od 1 stycznia tego roku Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zmieni nazwę na Fundusz Solidarnościowy, a znajdujące się na nim pieniądze będą mogły być przeznaczane nie tylko na osoby niepełnosprawne, ale także na emerytów i rencistów.

Ustawa, którą zajmie się Senat, przewiduje, że z pieniędzy Funduszu będą mogły być finansowane tzw. trzynaste emerytury wraz z kosztami ich obsługi, a także renta socjalna i zasiłek pogrzebowy, który przysługuje w razie śmierci osoby pobierającej rentę socjalną.

Zgodnie z nowelizacją pieniądze na refundację tzw. trzynastych emerytur i rent z 2019 r., wypłaconych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, są kosztami Funduszu. Tym samym Fundusz przekaże do FUS pieniądze na refundację tego świadczenia. Minister finansów wpłaci do Funduszu Rezerwy Demograficznej pieniądze z budżetu państwa, zablokowane w części dotyczącej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Funduszowi z kolei zostanie udzielona pożyczka w kwocie do 9 mld zł z Funduszu Rezerwy Demograficznej (w złożonej w poniedziałek autopoprawce doprecyzowano, że pożyczka będzie nieoprocentowana).

Wskutek nowelizacji maksymalny limit wydatków w latach 2019-2028 zwiększyłby się z prawie 23,7 mln zł do 32,2 mln zł.

W czasie prac sejmowych przepisy krytykowała opozycja; wskazywała, że nowelizacja zmniejszy sumę pieniędzy dla osób z niepełnosprawnością, po to, by spełnić wyborcze obietnice partii rządzącej. Zdecydowanie zaprzeczali temu posłowie PiS i wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, którzy zapewniali, że nowe przepisy nie wpłyną na realizację programów wsparcia.

Reklama

Kolejny punkt obrad senatu to nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym, która zakłada 10 proc. podwyżkę akcyzy na alkohol i produkty tytoniowe. Jak szacuje rząd, po 1 stycznia 2020 r. półlitrowa butelka wódki może podrożeć o ok. 1,4 zł, a paczka papierosów o ok. 1 zł. Budżet zyska natomiast ok. 1,7 mld zł.

Resort finansów podkreśla, że zmiana przewiduje indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane, wyroby pośrednie, wyroby tytoniowe, susz tytoniowy i wyroby nowatorskie. Ostatnia podwyżka stawek akcyzy na alkohol etylowy i wyroby tytoniowe miała miejsce 1 stycznia 2014 r. i wynosiła odpowiednio 15 proc. i 5 proc.

Z zakresu przewidzianej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry, czyli niskoalkoholowy napój z gruszek, o mocy nieprzekraczającej 5 proc. Jak podkreślał resort, "wyroby te pozostaną opodatkowane preferencyjną stawką podatku akcyzowego w wysokości 97 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu - w celu rozwoju tego rynku i pośredniego wspierania produkcji sadowniczej, stanowiącej jeden z filarów polskiego rolnictwa". Wyłączenie obejmuje także akcyzę na papierosy elektroniczne, na które do końca czerwca 2020 r. obowiązuje zerowa stawka akcyzy. Wyroby te będą opodatkowane efektywną stawką akcyzy od 1 lipca 2020 r.

Senat ma zająć się także inicjatywą senacką w sprawie ponownego przeliczenia wysokości emerytur kobiet z rocznika 1953. Zgodnie z projektem o ponowne przeliczenie emerytury będą mogły wnioskować osoby, które zdecydowały się przejść na wcześniejszą emeryturę przed tym, gdy ogłoszono przepisy, zgodnie z którymi późniejsze emerytury są pomniejszane o wypłacone tzw. emerytury wcześniejsze. W takiej sytuacji znalazły się przede wszystkim kobiety urodzone w 1953 r. Z szacunków ZUS wynika, że z nowych przepisów mogłoby skorzystać ok. 44 tys. osób.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się na początku grudnia podczas wspólnego posiedzenia senackiej komisji ustawodawczej oraz komisji rodziny, polityki senioralnej i społecznej. Za projektem opowiedziało się 25 senatorów, nikt nie był przeciw, trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Wnioskodawcy szacują, że koszt podwyższenia emerytur dla 44 tys. osób to ok. 70 mln zł rocznie. Kolejne ok. 400 mln zł to jednorazowy koszt wypłaty wyrównania za lata, gdy emeryci pobierali niższe świadczenie.

Pierwszy projekt w sprawie przeliczenia wysokości emerytury dla kobiet z rocznika 1953 Senat skierował do Sejmu już w lipcu. Sejm jednak nie zajął się nim przed końcem kadencji. Na początku nowej kadencji Senatu senatorowie KO i PSL zgłosili projekt ponownie.

Senat zajmie się też projektem uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej (projekt grupy senatorów), w której Izba wyraża wolę utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej i jej udziału w pracach Unii Międzyparlamentarnej, popierając cele tej organizacji międzynarodowej, skupiającej przedstawicieli suwerennych państw i działającej od 1889 r. na rzecz pokoju, demokracji i współpracy między narodami oraz umacniania instytucji przedstawicielskich.

Izba wybierze także dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa. Zgłoszono trzy kandydatury: Bogdana Zdrojewskiego (KO), Krzysztofa Kwiatkowskiego (niezależny) i Rafała Ambrozika (PiS). W harmonogramie obrad zaplanowano również zmiany w składzie komisji senackich. (PAP)

autorka: Wiktoria Nicałek