Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w listopadzie 2019 r. wzrosła o 5,2 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 5,9 proc. rok do roku..

Zdaniem Piękosia wzrost sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym o 5,2 proc. rdr po wzroście o 4,6 proc. w październiku jest wyższy od konsensusu prognoz rynkowych.

"Do przyspieszenia wzrostu sprzedaży w listopadzie przyczynił się mocniejszy niż przed miesiącem wzrost sprzedaży w kategorii +meble, RTV i AGD+ (11,9 proc. r/r), wspierany najpewniej przez efekt promocji +Black Friday+. Co prawda, jednocześnie lekko spowolnił wzrost sprzedaży samochodów w wyniku pogorszenia wpływu kalendarza (jeden dzień roboczy mniej niż przed rokiem), lecz sprzedaż dóbr trwałych ogółem pozostała na wysokich poziomach (8,3 proc. r/r)" - komentuje Piękoś.

Według niego świadczy to o utrzymywaniu się bardzo dobrych nastrojów konsumenckich. "Sądzimy, że utrzymujący się dobry sentyment konsumencki będzie napędzał wzrost konsumpcji prywatnej w kolejnych kwartałach" - prognozuje ekonomista. (PAP)

Autor: Marcin Musiał