NBP: Na rachunku obrotów bieżących było 181 mln euro deficytu w III kw.


Warszawa, 30.12.2019 (ISBnews) - Na rachunku obrotów bieżących w III kw. 2019 r. zanotowano deficyt w wysokości - 181 mln euro wobec 859 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 2 900 mln euro deficytu w III kw. poprzedniego roku, podał Narodowy Bank Polski (NBP).
Liczone w złotych, saldo C/A było w III kw. 2019 r. ujemne i wyniosło -784 mln zł, podał NBP w komentarzu do danych.
"Ujemne saldo rachunku bieżącego wyniosło 0,8 mld zł i w porównaniu do analogicznego okresu 2018 r. poprawiło się o 11,7 mld zł. Na poziom tego salda wpłynęły dodatnie salda usług (25,7 mld zł) i obrotów towarowych (0,8 mld zł) oraz ujemne salda dochodów pierwotnych (25,4 mld zł) i dochodów wtórnych (1,9 mld zł). Relacja salda rachunku bieżącego do PKB była ujemna i wyniosła 0,1%" - czytamy dalej w komentarzu.
Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w III kwartale 2019 r. była dodatnia i wyniosła 9,8 mld zł. Relacja salda rachunku bieżącego i kapitałowego do PKB w omawianym kwartale wyniosła 1,8%, zaznaczył NBP.
(ISBnews)