Warszawa, 09.01.2020 (ISBnews) - Glamox ogłosił przymusowy wykup 767 034 akcji ES-Systemu po 3,5 zł za akcje, podał żądający sprzedaży. Dniem wykupu jest 14 stycznia br.
"Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie wykupywane akcje, tj. 767 034 akcje zwykłe na okaziciela spółki, o wartości nominalnej 0,33 zł każda. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.
Dzień rozpoczęcia przymusowego wykupu został ustalony na 9 stycznia, a dzień wykupu na 14 stycznia 2020 r.
Podmiotem pośredniczącym jest Dom Maklerski mBanku.
W grudniu ub.r. w wyniku rozliczenia wezwania na akcje ES-Systemu, Glamox nabył 42 096 603 akcji spółki, stanowiących 98,21% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu.
ES-System to największa polska firma w branży oświetleniowej, działająca w segmentach oświetlenia architektonicznego, ulicznego, zewnętrznego i awaryjnego. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.
(ISBnews)